Trucks

ІНШІ ПАРТНЕРИ ТА ВІДДІЛ ЗВ'ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Дане повідомлення містить інформацію щодо обробки ваших особистих даних у Volvo Group.

Група компаній Volvo Group може здійснювати обробку ваших персональних даних, якщо ви виступаєте в якості фізичної особи, яка взаємодіє з Volvo Group, або якщо ви є або були співробітником компанії, яка взаємодіє з Volvo Group в якості ділового партнера.

Особа та контактні дані контролера або працівника служби з питань конфіденційності інформації групи

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB and AB Volvo (спільно іменовані VOLVO), як контролери персональних даних, несуть відповідальність за обробку ваших персональних даних згідно з чинним законодавством та нормами в сфері захисту даних.

У разі виникнення питань щодо порядку обробки ваших персональних даних, зв'яжіться з працівником служби з питань конфіденційності інформації групи компаній VOLVO за електронною адресою gpo.office@volvo.com, напишіть листа або зателефонуйте за номером:

AB Volvo, отримувач: Служба з питань конфіденційності інформації, відділ AA14100, VGHQ, SE-405 08 Ґетеборг, Швеція

+46 (0)31 66 00 00

VOLVO буде обробляти всі або деякі із наступних категорій персональних даних:
 

Контактні дані, такі як ім'я, адреса електронної пошти, поштова адреса, номер телефону
 

Організаційні дані, такі як назва компанії, посада, місце роботи, країна
 

Законні підстави і цілі обробки даних
 

VOLVO оброблятиме ваші персональні дані на одній із наведених нижче законних підстав і в наступних цілях. Ознайомтеся також з більш детальними відомостями, наведеними нижче.
 

Законні інтереси. Законні інтереси VOLVO включають інтерес в управлінні своєю поточною діяльністю у відповідності з законною і чесною діловою практикою, включаючи управління стосунками з бізнес-партнерами у зв'язку з виконанням контракту, або домовленостей щодо співробітництва, стороною якого є ви або ваш роботодавець, і/або з уживанням попередніх заходів, необхідних для укладення контракту з вами або з вашим роботодавцем. Наприклад, щоб належним чином спілкуватися з вами у щоденній роботі, VOLVO буде потрібно знати вашу бажану мову.
 

У виняткових випадках, і тільки якщо не можуть бути застосовані жодні інші законні підстави, VOLVO може окремо запитати вашого дозволу на обробку ваших персональних даних для наступних цілей. Якщо ви надали дозвіл, ви завжди маєте право відкликати його, але це не вплине на законність обробки, яка здійснювалася на підставі згоди до того, як її було відкликано.
 

VOLVO оброблятиме ваші персональні дані з наступними цілями:
 

Рекламні матеріали і маркетингові цілі, такі як надсилання періодичних інформаційних бюлетенів/журналів VOLVO, інформації про наші послуги, інформаційно-рекламних матеріалів, запрошень на події, які ми організовуємо, або аналогічних матеріалів від сторонніх компаній, з якими ми співпрацюємо.
 

Цілі опитування, такі як вивчення рівня задоволеності кінцевих клієнтів, вивчення рівня задоволеності дилерів, опитування стосовно якості продукції, опитування стосовно вдосконалення технології.

Переважним чином VOLVO отримуватиме ваші персональні дані від вас і вашого роботодавця. Також ми можемо отримувати ваші персональні дані від компанії, яка продавала або здавала в оренду вам продукт або послугу VOLVO.

Деякі персональні дані або їх еквіваленти також можуть генеруватися автоматично в інформаційній системі VOLVO при створенні або використанні даних для входу в онлайн-сервіси, які надаються VOLVO.

Деякі персональні дані потрібні компанії VOLVO для взаємодії зі своїми діловими партнерами та представниками громадськості, що вступають у контакт з VOLVO. Ненадання персональних даних зашкодить передачі та доставці інформації, продуктів або послуг, на які ви або ваш роботодавець могли очікувати. 

Як правило, VOLVO не передаватиме ваші персональні нікому поза Volvo Group, окрім випадків, коли це вимагається законом або правилами. Однак, якщо це необхідно для виконання цілей, пов'язаних з обробкою даних, VOLVO може передавати ваші персональні дані іншій компанії у складі Volvo Group, у тому числі компаніям поза межами Європейського Союзу або Європейської економічної зони (ЄС/ЄЕЗ). Також, якщо це необхідно для виконання цілей, пов'язаних з обробкою даних, VOLVO може передавати ваші персональні дані стороннім компаніям і постачальникам, у тому числі компаніям і постачальникам поза межами ЄС/ЄЕЗ.

Компанія VOLVO гарантуватиме наявність відповідних засобів безпеки для забезпечення необхідного рівня захисту ваших персональних даних у відповідності до чинного законодавства щодо захисту даних. Вони можуть включати, наприклад, використання угод на внутрішню або зовнішню обробку даних, які основуються на стандартних договірних умовах, ухвалених ЄС, або на Програмі захисту конфіденційності ЄС — США, або на інших механізмах, визнаних і ухвалених компетентними інстанціями і чинних на відповідний момент часу. У разі виникнення питань щодо порядку передачі ваших персональних даних, зверніться до уповноваженої особи компанії VOLVO із захисту персональних даних.

VOLVO зберігатиме ваші персональні дані впродовж часу, необхідного для виконання юридичних або договірних зобов'язань з урахуванням, наприклад, контрактного періоду, гарантій або відповідальності за якість продукції, але не довше, ніж потрібно VOLVO для виконання цілей, з якими персональні дані були зібрані.

Ви маєте право запитувати у VOLVO інформацію про те, які ваші персональні дані обробляє VOLVO, та доступ до таких персональних даних. Також ви маєте право звертатися із запитом на виправлення ваших персональних даних, якщо вони помилкові, а також із запитом на видалення ваших персональних даних. Також ви маєте право звертатися із запитом на накладення обмежень на обробку ваших персональних даних, що означає запит до VOLVO обмежити обробку ваших персональних даних за певних обставин. Також ви маєте право оскаржити обробку, яка здійснюється на підставі законних інтересів або для адресного маркетингу. Також ви маєте право на мобільність даних (передачу ваших персональних даних іншому контролеру), якщо VOLVO обробляє ваші персональні дані на підставі згоди або договірних зобов'язань і ця обробка проводиться автоматизовано.

Також ви маєте право оскаржувати у контролюючих органах обробку ваших персональних даних компанією VOLVO. За більш детальною інформацією щодо цих прав та їх реалізації зверніться до працівника служби з питань конфіденційності інформації групи компаній VOLVO.

Додаткові відомості про права суб'єкта даних